XCIX Portret na zgradi u Mihanovićevoj

Portret u sklopu reljefa u Mihanovićevoj 28, 14. siječanj 2023. godina.