LXVIII Reljef na palači Kolmar

Detalj na palači Kolmar na Trgu bana Josipa Jelačića 7, 5. veljače 2023. godine.