LIV Detalj na zgradi Etnografskog muzeja

Detalj na zgradi Etnografskog muzeja na adresi Trg braće Mažuranić 14, 28. siječanj 2023. godina.