CXLVI Detalj na pročelju zgrade u Gundulićevoj

Reljef na pročelju zgrade u Gundulićevoj 45a, 18. veljače 2023. godine.