CXLIII Detalj na glavnom ulazu u Maksimir

Detalj u sklopu reljefa na glavnom ulazu u Park Maksimir, 11. veljača 2023. godine.